WH40k: Nofiv Modar Armored Guard

I've chosen the Imperial Guard for the way it looks, the mechanic and abundance of choices were a second priority.
The sheer number of vehicles to choose from is simply avesome. I've making scale models for a long time, and can finally try something different – modifying and converting various non-existing armored vehicles as far as I'd like to.


Gwardię Imperialną wybrałem głównie z powodu estetyki - duża ilość jednostek do wyboru i mechanika były na drugim miejscu.
Największym plusem jest duża ilość używanych pojazdów. Praktycznie przez większość swojego życia sklejałem modele pojazdów pancernych i chciałem spróbować czegoś zupełnie innego- możliwości dowolnego modyfikowania i konwertowania plastikowych modeli nieistniejących w rzeczywistości maszyn.

Piechota/Infantry

More guard; better guard
.

Anson Hitch joins the Guard
.

Adeptus Exaltorum Priest (Severius)
.

Electro Astropaths
.

Skitarii Rangeeeee... Snipers?
.

Militarum Tempestus (Smurf) Scions
.

Szybki Komisarz / Quick Comissar
.

WM&H Reclaimer- converted as Primaris Psyker

Imperial Guard's Primaris Psyker- "Speedpainting"

Remake piechoty! /Infantry remake!
.

Schemat malowania piechoty/Infantry painting scheme

Heavy Weapon Teams!
.

Inquisior Coteaz
.

Aegis defence lane + Quad gun
.

Objectives :)
.

Moja obecna armia/My current army (21.01.2014)

Master of Ordnance- quick conversion
.

Command squads
.

Comissar Wojciech
.

Podstawki piechoty/Infantry's bases

Pojazdy/Vehicles

Leman Russ Tank Destroyers part2
.

Leman Russ Tank Destroyers part1
.

Earthshaker platforms
[4 models from 2 kits, part 1.2]

Earthshaker platforms
[4 models from 2 kits, part 1.1]

Nowa czapeczka nowego Lemana FINAŁ!/New Leman's new cap FINAL!

Nowa czapeczka nowego Lemana vol.4/New Leman's new cap vol.4

Nowa czapeczka nowego Lemana vol.3/New Leman's new cap vol.3

Nowa czapeczka nowego Lemana vol.2/New Leman's new cap vol.2

Nowa czapeczka nowego Lemana/ New Leman's new cap

Basilisk/Griffon/Wyvern
.

Basilisk/Griffon WiP part3
.

Basilisk/Griffon WiP part2
.

Basilisk/Griffon WiP part1
.

Chimera!
.

Chimera (WiP2)
.

Chimera (WiP)
.

Manticore- epilogue
.

Manticore
.

Manticore (WiP)
.

Leman Russ
.

Leman Russ WiP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.