piątek, 27 kwietnia 2018

Earthshaker platforms [4 models from 2 kits, part 1.2]

Spinając klamrą temat dużego dakka, zapraszam do drugiej, finałowej części opowieści o baterii dział - galerii końcowej.
Finishing the "big dakka" matters, I'm presenting to you second, final part of Earthshaker Battery story - the final gallery.
Słowo wprowadzenia: te ulepki to dwa modele artylerii "Earthshaker Battery" do Warhemmera 40k, armia Gwardia Imperialna / Astra Militarum. 50% zestaw "Basilisk", 50% plasticard. Budowa opisana w poprzednim poście - Earthshaker platforms [4 models from 2 kits, part 1.1].

Quick introduction: those are models of two gun platforms "Earthshaker Battery" for Warhammer 40k, Imperial Guard / Astra Militarum army. 50% "Basilisk" kit, 50% plasticard. Building process was described in the previous post - Earthshaker platforms [4 models from 2 kits, part 1.1].
Zdjęcie dla ciekawostki: działo po prawej przed poprawieniem filtrów i nałożeniem pigmentów, to po lewej już po. Efekt zdecydowanie wart dodatkowej roboty :)
Case study: gun on the right before correcting the oil filter and adding the pigments. The left one after. Definitely worth this 20min/gun :)
Przechodzimy do docelowej galerii. Przy niektórych zdjęciach postawiłem gwardzistę dla zobrazowania skali. 
Let's move to the gallery itself. There is a guardsman on some of the photos, to compare the scale.


Zdjęcia solo...
Solo photos...
... oraz porównanie skali ze starszym bratem. Ich budowa opisana tutaj - Basilisk/Griffon/Wyvern .
... and with the older brother. Described in details here - Basilisk/Griffon/Wyvern .
Koniec!
Fin!

8 komentarzy:

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.