sobota, 28 grudnia 2013

Leman Russ WiP

Oto parę zdjęć z budowy mojego LR, oraz słówko objaśnienia dlaczego tak a nie inaczej. Mam nadzieję że zainspiruję do „udziwniania” naszych pól bitewnych :)
Here some photo from building mine LR, and a Word about why in this way and not the other. I hope that I’ll inspire to make our battlefields more “wired” :)
Zaczynamy od tego co nie będzie widać na gotowym, czyli plastiku. 

1) Największą zmianą jest przeniesienie głównej broni do kadłuba. Zrobiłem to ponieważ uznałem że tak duże działo nie miałoby fizycznej możliwości operowania w tak małej wieży- po pierwsze, zamek działa byłby tak duży że nie dałoby się do niego załadować pocisku. Po drugie, musiałby być tak umiejscowiony że dowódca po wejściu przez główny właz siedziałby na nim, ale do wieży by już nie wcisnął. A na potrzeby gry traktowany jest jak normalny.

 2)Wieża jest zamieniona z chimerą. Ta mniejsza, zgrabniejsza wygląda lepiej w połączeniu z lascannonem. Dodatkowo pomimo spawów dołożyłem ekran pancerza przeciwkumulacyjnego (plasticard). Tylko w celach wizualnych :)

3) Oczywiście wszystkie bronie są na magnesie, więc nie będzie problemu z ich zamianą zgodnie z rozpiską.


Let’s start from what won’t be visible on ready model, it means plastic.

1) Biggest change is moving main gun to vehicle’s hull. I did it because I thought that with such a big cannon it won’t be physically possible to operate it in such a small compartment- firstly, cannon’s breech will be so big that it will make shell loading impossible. Secondly, it must have be placed in the way that commander after entering the main hatch will sit on it, but himself will be unable to enter the turret. During gameplay tank is treated as normal LR.

2) Turret is swapped with Chimera. This smaller, daintier looks better with lascannon. Although except welds I’ve added anti-cumulative armor (plasticard). Just to make it more interesting.

3) Of course, all weapons are magnetized, so it won’t be a problem to swap them according to roster. 


A tak prezentuje się wybrany przeze mnie schemat malowania. Cyfrowy kamuflaż wybrałem głównie dlatego że ciekawie wygląda, a dodatkowo „armia” wyróżnia się na konkursach. W końcu jak szaleć to szaleć :D

And that’s how painting scheme chosen by me presents. I have chosen digital camo mainly because it looks interesting, moreover “army” stands out in competitions. 


Bronie (odwrócony schemat malowania):
Weapon (diverted painting scheme):Podaję też mój sposób malowania, jak mi to powiedziano "witrażowych" plazm :) :
pomalowane białym-> czarny wash-> maźnięcie białym na środku, dosłownie środkowe 3 "żebra " dla nadania kolorku-> 6-8 warstw clear blue (gunze/mr. hobby H93)

I also give recipe for mine, as i was told, "strained glass" plasmas :) :
basecoat white-> black wash-> highlight white in the middle, about 3 middle sections for extra color-> 6-8 layers of  clear blue (gunze/mr. hobby H93).Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.