czwartek, 22 listopada 2018

More guard; better guard

"Podmienię moim gwardzistom główki na jakieś fajniejsze", pomyślałem. 4 miesiące i 60 gwardzistów później, stwierdzam że mimo wszystko był to zarąbisty pomysł :D 
"Well, how about replacing my guardsman's heads for the cooler ones" I thought. 4 months and 60 guardsman later, I'm concluding that it was definitely worth it :D 


Całe szaleństwo zaczęło się od pomysłu zamiany standardowych główek moich gwardzistów od GW (kiedyś opisanych tutaj), oraz moich konwersji HWT (kiedyś opisanych tutaj) na coś fajniejszego. Myślałem o główkach np. niemców albo sowietów z Bolt Action, ale był problem z dostaniem ich w dużych ilościach w odpowiednim rozmiarze. 
Trafiłem jednak na główki produkowane przez Anvil Industries, które są dopasowane do gwardzistów/kultystów GW. Niestety, spodobały mi się również nóźki i kadłubki. A jeśli już miałem tyle wymieniać, to prościej było mi zrobić całkowicie nowych gwardzistów niż ze starych odrywać rączki i podstawki. Niewątpliwym plusem jest również posiadanie 120 gwardzistów :) 

This madness started from an idea of swapping standard GW's heads on my guardsman (once described here), as well as my HWT conversions (once described here), for something better. I thought about using Bolt Action's germans or soviets, but I had problems with obtaining the sufficient quantity of the size I needed. 
Than, I came across Anvil Industries website, and their GW matching Regiment line of bits and minis. I really liked their german-like helmets.... and torsos and legs. Thus, with so many replacements planned, it was simply easier for me to build new batch of guardsman from scratch, rather than tear down and try to rebuild my previous 60. As a bonus, I now have 120 of them :)
Wszystko było malowane metodą "manufakturową" - jak największe wykorzystanie aerografu i malowania seryjnego, aby malowanie pojedynczego gwardzisty zabrało jak najmniej czasu :)
Everyting was painted as in manufactory - as frequent use of an airbrush and serial painting as possible, to bring down the time of "per guardsman" painting as low as possible :)

Nóżki pomalowane:
Painted legs:


I plecaczki:
And backpacks:


A tak prezentuje się gotowa gromadka. 6 oddziałów, każdy w innym kolorze podstawek. Nie jestem fanem estetyki tego rozwiązania, ale niestety baaardzo ułatwia ono życie. 
W każdym oddziale autocannon (zmodernizowana wersja opisanych wcześniej), plazma oraz radiostacja. Sierżant ma boltgun (bolt pistol Primaris Reivers) oraz standardowy gwardyjski chainsword.
That's the entire horde finished. 6 units, each with its own base color. I'm not the fan of the aesthetics of this solution, but unfortunately it makes your life so much easier.
There is an autocannon (modernized version of previously described), plasma gun, and a radio in each squad. Sergeants are having a boltgun (Primaris Reiver's bolt pistol) and standard guard chainsword each.


Porównanie "starego" i "nowego" oddziału:
"Old" and "New" units comparison:


A teraz parę zbliżeń. Dowódcy:
And a few close-ups. Commanders:Jednorazowi Nieustraszeni plazmiarze:
Disposable Fearless plasma gunners:

Chłopcy radyjkowcy (prawdopodobnie podmienię im antenkę na grubszą...).
Radio guys (I'll probably switch their antennas for a thicker ones...).

Oraz autocannony-traktorki w nowej odsłonie.
And the "pimp my autocannon" results.Na koniec porównanie starych i nowych figurek.
A comparison of the old and new, for the end. 


Chyba jest to jedyna "dobra zmiana" jaką jestem w stanie zaakceptować :) 

2 komentarze:

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.