niedziela, 2 marca 2014

Basilisk/Griffon WiP part1

Tym razem na tapecie wszystkim znana artyleria samobieżna Gwardii Imperialnej. Oczywiście nie byłbym sobą gdybym nie stwierdził że tego tragicznego modelu nie da się w jakiś sposób poprawić :) Powstają DWA pojazdy w jednym czasie. Zapraszam do opisu budowy, krok po kroku.
This time well known Imperial's Guard self-propelled gun constructs on my desk. Of course, I've decided that also this model, like every previous, can be somehow upgraded :) . TWO of them are being built at the same time. Let me invite you to this step-by-step description.

Wiele osób pyta mnie skąd biorę pomysły do moich konwersji, oraz czy robię wcześniej jakieś szkice i projekty. 
Pomysły na przeróbki najczęściej przychodzą mi same, lub (co się często zdarza :P ) są potrzebą "zapchania dziury" która została mi w kadłubie. Oczywiście że na początku jest dużo wertowania zdjęć w internecie czy oglądania pojazdów stojących na mojej modelarskiej półeczce oraz obmyślania jak to połączyć, jednak ostatecznie przystępując do budowy mam raczej "listę elementów które chcę mieć w pojeździe" i które muszę jakoś złożyć w całość, niż wcześniej zaplanowany, narysowany i obliczony projekt który konsekwentnie realizuję. 

Many people asks me where do I take my conversion ideas from, and if I'm making any previous sketches or designs:
Ideas are usually coming to me by themselves, or are a response to "how to plug this hole in hull" problems. Of course, at the beginning there is much internet searching for the right photos, or simply starring at the vehicle's parked on my modeler's shelf. Than there is a lot of thinking how to link it all, but starting my projects I rather have "list of elements I want in that vehicle" and which I must somehow join together, instead of previously drown and calculated project.


Główny zamysł ten pojazd uzyskał całkiem niedawno. Pomyślałem że chciałbym odwzorować układ pojazdu z działem głęboko umieszczonym w kadłubie, dobrze chroniącego załogę, z otwartym przedziałem załogi. Drugą częścią zamysłu było dopasowanie konstrukcji kadłuba do reszty moich pojazdów (witajcie trójkąty :) ). 
Będą to również dwa pojazdy w jednym- lufa będzie wyjmowana, dzięki czemu będę mógł wystawiać za równo Bazyliszka, jak i Gryfa.

Main construction plan was devised quite recently. I thought that i want to recreate: main cannon hidden deeply in hull, well crew-protecting and open-topped. Second design't part was fitting hull construction to the rest of my vehicles (welcome triangles :) ).
Also, there will be two SPG in one body- long barrel will be removable, so i can play it both as Basilisk and Griffon. 


Inspirację do projektu czerpałem, oprócz moich wcześniejszych konstrukcji, m. in z tych pojazdów:

Project's inspiration was derived, except my previous constructions, from this and other vehicles:

Przechodząc do właściwego Bazyliszka- postanowiłem na razie zrobić pierwszy pojazd, na którym będę testował wymiary i rozwiązania techniczne. Gdy już uporam się z wymyśleniem tego wszystkiego, drugi powinien pójść znacznie szybciej.

Talking about Basilisk itself- I've decided to make one of them first, on which I can test dimensions and technical aspects. When I'll overcome all problems, second one should be built much faster.
Tyle części pozostało (oprócz gąsienic, działa i mocowania działa) z oryginalnego pojazdu GW:

There are parts left from original Game Workshop's product (except cannon, cannon mounting and tracks):
Zrobiona osłona gąsienic (której brak w mojej Manticorze), pojawiają się też zalążki przedniego pancerza. Tylne listwy będą przycięte do odpowiednich wymiarów, ale to nastąpi dopiero gdy będę znał długość zespołu działa, oraz ile mam miejsca na tył pojazdu.

Track shield done (which lacks in my Mancitore), also front armor plates started to appear. Long panels on in the back will be cut to appropriate dimensions, but first I must know how long the gun is.


Przymiarki...

Adjustments:


Powstał przód pojazdu, czas więc na kolejne przymiarki...

Front completed, so it's time for more adjustments:
A w tym miejscu mam do wszystkich czytelników pytanie: które mocowanie działa wygląda lepiej? Kompletnie nie umiem się opowiedzieć za którymś wariantem, każdy ma swoje plusy i minusy. Prosiłbym więc o pomoc w rozstrzygnięciu tej ważnej kwestii :)
Dodam tylko że boki pojazdu będą zabudowane pancerzem, do wysokości obecnej nadbudówki.

OK, now some serious question: in which position cannon's base looks better? 
I have completely no idea which one to choose, every has it's pros and cons. So, I'd like to ask about your  judgement :)
I'll only add that sides of the vehicle will be covered with armor, up to current driver's cabin.


Za niedługo kolejny raport postępów w budowie :)
Soon next building report :)2 komentarze:

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.