środa, 25 grudnia 2013

Podstawki piechoty/Infantry's bases

Oto prezentacja mojego pomysłu na wykonanie "miejskich" podstawek pasujących do moich gwardzistów.
Here is presentation of my idea for making "urban" bases for my guardsman.


Myślałem żeby dodać jeszcze jakieś większe "całe" cegły czy inne elementy zawalonych budynków, ale przy 64 podstawkach naprawdę mi się nie chciało. Jak ktoś robi 5 termosów to się można tak bawić :P

I was thinking to add more intact bricks or other elements of fallen buildings , but making 64 bases is too mutch for me. Someone who paints 5 terminators can play like this :P


asfalt to papier ścierny 800, pociągnięty najpierw humbroll matt 32, drybrush citadel administratorum gray,
"chodnik" to gotowe plasticardowe płyty chodnikowe, kwadratowe 8,5mm, z których po prostu wyciąłem kółka. pomalowane aero humbroll satin 166, na to obficie citadel agrax earthshade.
co do gruzu to jest to po prostu przyklejona na kroplach gęstego wikolu cegła, a jako tynk/zaprawa służy pigment valleho 73113 light slate grey. całość zalałem pigment fixerem od AK.

Asphalt it's 800 sandpaper, airbrushed first  humbroll matt 32, than drybrush citadel administratorum gray. "Pavement" is from ready plasticard pavement tiles, square 8,5mm from which i just cut out circles, painted  humbroll satin 166 and washed fairly citadel agrax earthshade.
debris are just sicked on thick PVA glue crushed bricks, as dust serves pigment valleho 73113 light slate grey. everything fixed with AK's pigment fixer. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.