niedziela, 25 lutego 2018

Anson Hitch joins the Guard

Trzeci (po Reclaimerze i Severusie) z moich przeszczepów WM&H do 40k. "Commander Anson Hitch" z frakcji Cygnar otrzymał powołanie na objęcie funkcji dowódczej w moim regimencie Gwardii Imperialnej.
Third (after Reclaimer and Severus) of my transplants from WM&H to 40k. "Commander Anson Hitch" from Cygnar fracton got assigned to lead my 40k Imperial Guard regiment.


Jak większość Hordowych figurek, jest ona metalowa. Miała jednak swoją premierę niedawno (październik 2017), więc była absolutnie porządnie wykonana - bez pokrzywionych części, bez bąbli czy braków. Linie podziału minimalne. 

As most of the Hordes minis, it's a metal one. It was released recently (October 2017), so it was really well made - no bubbles, no bent parts, no missing pieces. Mold lines minimal.Następnie, jak na mnie przystało, została pomalowana w pół dnia. Niestety uzyskany efekt nie bardzo mnie zadowalał - nie miałem jak wycieniować czarnego płaszcza który zbyt przypominał mi komisarza,  a nie oficera. Dodatkowo lakier "Ultra Matt" od AK nałożony z aerografu zrobił mi psikus i odchodził błonką z modelu.

Than (as usual for my minis) it was painted in half of the day. Unfortunately the effect wasn't what I was looking for. I couldn't shade black coat which looked way too much as a commissar's, than officer's. To make matters worse, "Ultra Matt" lacquer from AK made a thin film on the surface, which could be peeled off with the tweezers. Decyzja była szybka i bolesna - spa w acetonie. Po osuszeniu (znaczy się, odczekaniu ~30 sekund) nałożyłem "podkład" z emaliowej farby Humbrola (trzyma się metalu jak głupi) po czym od razu wycieniowałem brązowy płaszcz i czapkę (po co dwa razy myć aerograf).

The decision was quick and painful - rejuvenating treatment in pure acetone. After drying up (that is, ~30 sec) I've applied "basecoat" made of the Humbroll enamel paint (it really sticks well to metal stuff). Coat was than highlighted with Gunze's sand paint (to not wash the airbrush twice). 


A oto jak prezentuje się w 95% dokończona figurka. Dopiero na zdjęciach zauważyłem problem z ustami oraz niepomalowane medale - oba braki zostały już nadrobione.
Zdaję sobie sprawę że Golden Demona to on nie wygra, ale jako solidny TT powinien nie wyróżniać się za bardzo z reszty armii :) 

And that is the final gallery of 95% finished mini. After viewing this photos I've noticed problem with the mouth/lips and unpainted chest medals - both fixed. 
I'm absolutely aware that he won't win a Golden Demon, but as a solid TT it shouldn't stand out too much from the rest of my army :)Tradycyjne porównanie skali. Podobnie jak wcześniej wspomniany Ministorum Priest, jest o głowę wyższy od swoich Games Workshopowych odpowiedników. Aczkolwiek uważam że przy bohaterach specjalnych nie robi to większego problemu. 

For the end, traditional scale comparison. Similarly to aforementioned Ministorum Priest, he is one head taller than his 40k counterparts. However, I think that this doesn't matter too much with special characters. 

2 komentarze:

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.