czwartek, 14 czerwca 2018

Leman Russ Tank Destroyers part1

Leman 3 i 4 dołączają do reszty zespołu. Jest to głębsza realizacja projektu niszczycieli czołgów, do którego dawno temu podchodziłem (o tutaj). Podobnie jak poprzednio, część pierwsza opowiada o procesie budowy, a część druga to galeria końcowa.
Leman 3 and 4 are joining the rest of my team. It's also my second attempt to tackle the idea of tank destroyers (previous one described here), but this time more in-depth and much more successful. Similar as with previous posts, first part is the building log, while second is the finished gallery.
W tym poście znajduje się galeria końcowa opisywanych pojazdów.
In this post you can find the final gallery of described vehicles. Ku przypomnieniu, tak skończyło się moje pierwsze podejście do tematu niszczyciela czołgów (opisany tutaj): 
Reminder, on how my first approach on tank destroyers ended up, all of this years ago (described here):


Parę lat później dostał nową wieżę. Oraz drugiego brata (opisane tutaj): 
Few years later, it got a new turret. And a brother (described here):


Przejdźmy w końcu do bohaterów dzisiejszego odcinka. Tworząc ich wzorowałem się na jednym z moich ulubionych pojazdów, niemieckim Hetzerze:
Let's finally move the main heroes of today's episode. For their construction, I have taken lot of inspiration from probably my favorite vehicle, german Hetzer:

Source: TankEncyclopedia

Boczki + sponsony
Sides + sponsons


Aby zacząć składać kadłub, potrzebuję mieć go czym usztywnić. Aby skleić boki, potrzebuję mieć zrobione magnesy. Aby wiedzieć gdzie przykleić magnesy, potrzebuję skończyć sponsony. Aby skończyć sponsony, potrzebuję wiedzieć gdzie je przyczepię. Proste? To jedziemy.
To start gluing the hull, I need to stiffen it with something. To close the sides, I need to finish magnet work. To know where to put the magnets, I need to finish sponsons. To assemble sponsons, I need to know where I'd put them. Simple? So I thought.

Budowę zacząłem od wyrównania (wycinanie i szpachlowanie) powierzchni pod sponsony. Niestety było to konieczne - odwrócone "tył naprzód" nie pasowały do boków czołgów.
I started from leveling (cutting and filling) areas underneath the sponsons. Unfortunately this was necessary, as putting sponsons backwards meant that there was no position in which they would have sit flush with the hull.


Następnie zapodkładowałem szpachlowane obszary. Uwidacznia to wszystkie błędy i miejsca do poprawki.
Next, I have basecoated filled areas. It's a neat trick to turn all the surfaces the same color, so all the imperfections can be clearly seen and worked on.


Skończyłem również sponsony. Ich tył zamknąłem kawałkami plasticardu, w których mogłem wywiercić dziury na magnesy. Następnie dodałem magnesy z tyłu, które złapały elementy co pozwoliło mi na zaznaczenie pozycji magnesów gąsienic.
I've also finished gluing the sponsons. Their back was closed with plasticard pieces, into which holes for magnets were drilled. Than I dropped magnets onto the back of tank's sides, which got caught in their future positions. 

Ponieważ po sklejeniu dostęp do wnętrza gąsienic nie będzie możliwy bez rozrywania całego modelu, upewniłem się że magnesy absolutnie nigdzie się nie wybiorą - powycinałem odpowiednio większe dziury w kawałkach plasticardu, po czym wszystko zalałem klejem do plastiku.
As, after gluing the sides with the tracks, there would be no access to their insides (without ripping the entire model apart), I have absolutely ensured that the magnets won't go anywhere. I've cut pieces of plasticard, drilled holes in them (slightly bigger than the magnets), assembled and poured the glue all around.

Ostatni rzut oka na pancernie zamontowane magnesy przed sklejeniem gąsienic.
One last glance before sealing the magnets within the model.Tył modelu (silnik)
Engine deck


Tak, to jest TYŁ moich Lemanów :) . Na zdjęciu widoczna próba "co lepiej wygląda". Ostatecznie zdecydowałem się na pokrywy zamiast skrzynek.
Yup, that's the BACK of my Lemans :) In the photo you can see "what looks better" trial. In the end, I've gone for engine covers instead of tool boxes.Oba modele z przypasowanymi elementami (tymczasowy bluetack).
Assemblies being tested (temporary bluetacked).Wieża
Turret


Co bardziej spostrzegawczy zauważą że mój pierwszy Leman miał wieżę z zestawu Chimery. Pomysł mi się spodobał, postanowiłem więc przy nim pozostać i dorobić drugą, taką samą wieżę. Wykonałem gniazdo dla bolterów/lasgunów/flamerów...
Some of you (I hope) have noticed that first of my Leman's turrets came from the Chimera kit. I liked this idea, and decided to carry on with it by making the same, second one.
A socket for bolter/lascannon/flamer has been made......oraz zwęziłem otwór w kadłubie (oryginalna wieża Lemana ma szerszy pierścień niż wieża Chimery).
... and the turret ring narrowed (original Leman turret has wider ring than Chimera's).Przednia płyta
Front glacis


Ostatnie chwile oryginalnego tyłu :D
The last moments of original backs :DOstrożnie i równo wciąłem przedział silnika. Wkleiłem również prowadnice na których oprze się przednia płyta w której zamocuję działo.
Carefully and neatly I've cut out the engine bay. I've also glued in the rails supporting future gun bearing front glacis.Pierwsze mierzenie i rysowanie. Zrobiłem również "makietę" lufy z hamulca wylotowego oraz rurki z plasticardu, aby lepiej dobrać wymiary.
First measurements. I've also made a mockup of the barrel, from the plasticard tube and Vanquisher's muzzle brake. Pierwsza dziura w pierwszej płycie i przymiarki. Poszła do kosza.
First hole in the first glacis + some fitting. Trashed.Podejście numer 2 było bardziej udane. Zmieniłem kształt i wymiary kazamaty. Na tyle mi się spodobała że postanowiłem od razu ją zaszpachlować.
Second attempt was much more successful. I chaiged the shape and dimensions of the casamate. I liked it so much that I've gone with the filler immediately.Po pierwszym szlifowaniu dopasowałem "adapter"- rurkę która pasuje do średnicy lufy, aby skrócić model do transportu. 
After first sanding the "adapter" was tested - a tube, that would fit inside and hold the barrel, to shorten the vehicle for transportation purposes.

Na dalszym panie pokazana część wzmocnień drugiej kazamaty. Pamiętajmy że nasze modele nie mają stać na półce tylko wytrzymać lata przenoszenia i tłuczenia po stołach do gry.
In the second photo you can see parts of the internal casamate supports. We have to remember that our models are not built for shelves, but for years of bumps, wears and tears all around the gaming tables. Znowu użyłem tricku z aerografem - malowanie farbą/podkładem elementów aby zobaczyć które miejsca wymagają poprawki szpachlowania.
I've used the airbrush trick again, to verify which places needed more filling and sanding.


Poprawki naniesione, detale doklejone. Adaptery luf wklejone na stałe, mam nadzieję że wystarczająco powzmacniane. 
Adjustments made, corrections done, adapters glued in. I hope that adequately reinforced. W tym stanie Lemany przeszły również pierwszy chrzest bojowy. Rozniosły w trzy dupy wygrałem z niebieskimi Salamandrami wynikiem 6:nie_było_czego_zbierać, i to pomimo braku luf dział i broni sponsonów :D
In this condition Lemans went on their first baptism by fire. They swept the table with won the friendly game with Salamanders, with the score 6:none_left_standing, and that without barrels and sponsons :D


Szlifowanie luf po szpachlowaniu. Produktywność level milion, czyli jak zrobić żeby się nie narobić.
Back to the work. Productivity lvl million - how to sand down the barrels in few minutes. Na sam koniec zaprezentuje zdjęcie obu zestawów gotowych do malowania :) 
And I'm going to leave you with both tank destroyers, ready to prime and paint :) 
W tym poście znajduje się galeria końcowa opisywanych pojazdów.
In this post you can find the final gallery of described vehicles. 


2 komentarze:

I'm absolutely okay with linking to my pics or posts, as long as you provide the source. I pay close atention to copyrights, but if you find copyrighted material on this blog, write to me and I'll remove it ASAP.
Linkowanie moich zdjęć czy postów jest absolutnie okej, tak długo jak zostanie podane ich źródło. Zwracam baczną uwagę na prawa autorskie, ale jeśli zauważysz na tym blogu materiał chroniony, napisz do mnie a zdejmę go jak najszybciej.