Modelling Zone

Modelarstwo jest moim głównym tematem zainteresowań, upodobałem sobie dość wąski, ale znany temat: niemieckie pojazdy pancerne II wojna światowa, plastikowe i w większej skali, która pozwala oddać więcej szczegółów. Zanim zadasz pytanie o użytą technikę, zajrzyj do działu Tips, Tricks & Tutorials.

Poniżej parę moich najciekawszych prac.Modeling is my main interest, I specialize in quite narrow, but well-known area: German armored vehicles from 2nd world war, plastic and in larger scale which allows presenting more details. Before you ask about technique I've used, see page Tips, Tricks & Tutorials.

Below some of mine most interesting works.
Sd.Kfz. 250/9 1:35 Tamiya

Panzerkampfwagen VI Tiger

Sd.Kfz.234 Puma
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.