czwartek, 27 lutego 2014

Chimera (WiP2)


Witam!
Okres chronicznego braku czasu na razie się u mnie zakończył, postanowiłem w pierwszej kolejności ulitować się nad tym rozbebeszonym biedakiem.

Hello!
As my quite time-consuming period has finished, I have more fee time now. So, I've decided to finish this poor guy.
Pracę nad transporterem rozpocząłem w maju (początkiem), zakończyłem na tutaj widocznym etapie końcem czerwca. Od tego czasu praktycznie nic w kwestii tego pojazdu się nie ruszyło (daje to ponad 7 miesięcy!). 
Powody były dwa- głównym był problem ze zrobieniem form dla boków pojazdu- uznałem to za niezbędny etap przyspieszenia prac nad przyszłymi pojazdami. Drugim była obfitość występowania innych pomysłów na mojej macie :P

My work on this transporter has begun in may (at beginning), it was left unfinished on this stage at the end of June. Since than, practically nothing in this matter has been done (for more than 7 months!).
There were two reasons of it- mail was a difficulty to make mould for vehicle's sides- I've considered it as necessary stage, in order to shorten future Chimeras construction. Second reason was generous amount of other ideas on my cutting mat :P


W końcu udało mi się zrobić formę, czego dowód zamieszczam poniżej :)
Finally, I managed to produce mould, as proven below :)
I dla kół:
And for wheels:
W ramach dalszego ciągu prac model został ostatecznie złożony (aż do momentu kiedy dalszy montaż utrudniałby mi malowanie), wyczyszczony, odtłuszczony i zapodkładowany (standardowo gunze 1000). 

Model was finally assembled (up to the stage when further assembly will cause painting problems), cleaned and basecoated (standard, gunze 1000).

Jednak potem pomyślałem że skoro w najbliższym czasie zamierzam skończyć dodatkowe dwa pojazdy, to szybciej będzie pomalować wszystkie trzy niż każdy z osobna. Pozostaje więc jeszcze trochę poczekać na szczęśliwe zakończenie tego projektu [wydaje mi się że do czekania to ten model zdążył już przywyknąć :P].

But, than i thought that if I'm planning to build 2 more vehicles in nearest future, than it'll be faster to paint them all at once, instead one after another. So, again our little Chimera must wait to be finished.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.