niedziela, 18 października 2020

A bunch of heroes

Astra Militarum Imperial Guard is an army of weak units with many buffing characters with supporting synergies. Thus, it was totally logical that after dealing with 72 guardsman at once, their characters should also be batch painted. 
Gwardia Imperialna jest armią wielu paściarskich jednostek, które mają dostęp do wielu buffów pochodzących od różnych bohaterów specjalnych. Było więc dla mnie oczywistą oczywistością, że po pomalowaniu 72 gwardzistów na raz, dokładnie tak samo należy postąpić z ich bohaterami.As usuall, I was aiming for quickly, but neatly paintedg stuff I need for my army. I consider table top / table top plus (with basic colors, washes and highlights) sufficient for the minis that are actively being used all around the tables.
Jak zwykle, celowałem w czysty, schludny table top / table top +. Wydaje mi się że nie ma sensu wyciąganie na wyższy poziom figurek które mają być regularnie przenoszone i tłuczone po stołach. A poza tym mi się nie chce i nie umiem.

A traditional painting photo:
Tradycyjne foto z malowania:
Tech Priest Dominus - first one in the row. I just loved the sculpt, I'd be using him as a Tech-Priest Engineseer.
It was basically cleaned, glued and painted - no modifications. In retrospect, I could have used more aggressive wash on the metallics, but well...
Tech Priest Dominus - pierwszy w szeregu. Cholernie podoba mi się ta miniatura, postanowiłem więc że będzie u mnie działał jako Tech-Priest Engineseer. Bez modyfikacji - po prostu oczyszczony, sklejony i pomalowany. Mogłem dać więcej washa na metaliki, ale teraz to już trudno.


Severina Raine - first of 2 freshly painted commissars. Special edition GW model, monetarily definitely the most expensive one here. I just replaced her bolter with Primaris Reiver's bolt pistol, as with the rest of my army.
The one major modification was to give her Militarum Tempestus chainsword, and filling the hole on the outer tight where her original scabbard should be.

Severina Raine - pierwszy z dwóch pomalowanych komisarzy. Wyszła razem z książką (nie czytałem). Definitywnie najdroższy monetarnie model w tej partii.
Dostała bolt pistol od Primaris Reivera, jak reszta mojej armii. Dodatkowo, ponieważ dostała gwardyjski chainsword, musiałem załatać dziurę na jej udzie gdzie normalnie wkleja się pochwę na jej szablę.


Second painted Commissar comes from the Anvil industries. Being honest, she looks better in the internet photos than in the reality. And for Wh40k standards, she is a bit too small (~3mm short). Oh, and I replaced her sabre with a way too large chainsword, but I just liked the details on it.

Drugi pomalowany komisarz, od Anvil Industries. Szczerze, to na zdjęciach w internecie figurka wygląda lepiej niż na żywo. Na standardy 40k jest nieco za mała, tak ze 3mm. Zastąpiłem jej szablę chainswordem od jednej z figurek. Jest komicznie za duży, ale podobały mi się jego zdobienia.
Schola Progenium family photo. Previous commissars here and here. Actually, the second one is probably my first painted special character. Good to see that I improved 😅
Zdjęcie rodzinne ze Schola Progenium. Pozostałych dwóch komisarzy tutaj i tutaj. Ten drugi to chyba mój pierwszy pomalowany bohater specjalny. Dobrze wiedzieć że poprawiłem warsztat przez tyle lat 😅
Astropath, from Blackstone Fortress. 
Astropata, z Blackstone Fortress.


Once again, family photo, this time of psychically gifted ones. Primaris Psyker, Inquisitor Coteaz and fourth guy also described.
Kolejna rodzinna fotka, tym razem "psychicznie uzdolnionych". Primaris Psyker, Inquisitor Coteaz i czwarta figurka również wcześniej opisane.First Ministorum Priest, motivating brave guardsman to die for the emperor harder. Anvil Industries.
Pierwszy Ministorum Priest, od Anvili. Motywuje gwardzistów żeby ginęli za imperatora lepiej.Second Ministorum Priest, running to deliver an Imperial Inquisition approved correspondence for all the xenos, mutants and heretics.
Drugi Priest - biegnie dostarczyć wiadomość od inkwizycji najbliższemu wrogowi imperium. And here's the photo of all painted priests. The middle one was described here.
A to zdjęcie wszystkich trzech "motywatorów gwardzisty". Środkowy opisany tutaj.Officers - let's move to the glorious heroes of an imperial guard, who managed to survive entire day on the front line, thus being automatically raised to the rank of an officer (for senior veteran rank surviving 15h is usually sufficient).
Miniatures come from russian company ArtelW, and were modified more often than not. They mostly have swapped heads (for Anvil Industrie's male/female officer heads), hands, weapons, etc. 

Oficerowie - gwardziści, którzy byli takimi zatwardziałymi wojownikami że przetrwali cały dzień na linii frontu, otrzymując automatyczny awans do korpusu oficerskiego (na veterana wystarczy przetrwać 15 godzin).
Mini pochodzą od rosyjskiej ArtelW i najczęściej coś mają zmienione. Najczęściej głowy podmienione na główki męskich/żeńskich oficerów od Anvili, inne bronie, rączki, itp.


This guy has Adeptus Mechanicum sword (from an infantry set).
Ten Pan pożyczył miecz od piechociarza Skitarii.Artel Body, Anvil head, guardsman hand and Militarum Tempestus sabre.
Ciało od ArtelW, głowa od Anvili, reka gwardzisty i szabla z zestawu Tempestus Scionów. 


As far as I remember, she is pretty much unaltered...
Wydaje mi się że wszystko u niej oryginalnie...


This guy has Anvil's head. Suits him well.
Bardzo zacnie pasująca głowa od Anvili.


He has the head of the big, fat guy in armor. Original one was way too small for 40k broken human body proportions.
Ten tutaj ma głowę od dużego grubasa w pancerzu. Oryginalna była o wiele za mała na skrzywione proporcje ciała ludzkiego w 40 milenium.


Okay, I'm sorry for that. She has the head from Anvil's female officer set, which was fitting with size and hairstyle, but I haven't noticed how ugly her trollface looks, before I finished painting it.
On the other hand, she has to win battles, not miss regiment titles, so I just left it like that.

W tym miejscu muszę przeprosić. Ma głowę od Anvili (female officer head set), która pasuje rozmiarem i włosami, ale dopiero po pomalowaniu zorientowałem się że jej twarz wygląda jak ugotowany łeb koński.
Z drugiej strony, ma wygrywać bitwy, a nie tytuły miss regimentu, więc niech już będzie.And the officer cadre family photos. Brown guy comes from Warmachine and Hordes, described here. Two rightmost miniatures are the sergeants from my first and second batch of guardsman, added for a comparison. 
A to cała moja kadra oficerska. Brązowy oficer opisany tutaj. Dwie miniaturki od prawej to gwardziści z pierwszej i drugiej partii, dla porównania kolorów.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

I'm absolutely okay with linking to my pics or posts, as long as you provide the source. I pay close atention to copyrights, but if you find copyrighted material on this blog, write to me and I'll remove it ASAP.
Linkowanie moich zdjęć czy postów jest absolutnie okej, tak długo jak zostanie podane ich źródło. Zwracam baczną uwagę na prawa autorskie, ale jeśli zauważysz na tym blogu materiał chroniony, napisz do mnie a zdejmę go jak najszybciej.