piątek, 27 grudnia 2013

Chimera (WiP)

Trzeba uczciwie przyznać że Chimera w wykonaniu GW ma jakiś swój urok, a to że na jej bazie zrobiono całą rodzinę pojazdów jest również logiczne, każda współczesna armia tak robi. Jednak postanowiłem że moja będzie „nieco” inna :)

Being  honest, there must be said that GW’s Chimera has it’s magic. And fact that on her chassis an entire combat vehicles family was built is also logic, every modern army does this. But I decided that mine will be “bit” different :)

Przód wykonałem od podstaw ponieważ miałem w tym czasie zrobienie koncepcji płytek pancerza reaktywnego z przodu, a ponadto był mi potrzebny do budowy Manticory. 

Front was made from scrap because in that time I was thinking about gluing reactive armor tiles on front of the vehicle, furthermore I needed this part to build Manticore.


Tak prezentuje się próbne przymierzenie kół w celu dobrania wysokości pojazdu. Wydają mi się lekko przeskalowane, ale patrząc na zdjęcia istniejących pojazdów postanowiłem że ujdą.

That’s an attempt to match wheels in order to set vehicle’s height. I find them bit overscaled, but looking on photos of the existing vehicles I decided they’ll be ok.Chciałem żeby była tak kanciasta i pudełkowata jak to tylko możliwe. Że niby gwardia idzie na totalną masówę i nie patrzy na dizajn. 
Wymiary zgadzają się z oryginalnymi burtami- coby mi nikt nie zarzucił że na swoją korzyść zmieniam. Na chwilę obecną stan końcowych robót wygląda tak, i raczej niewiele się już zmieni (kółka tylko na blue tack'u).

I wanted her to be as angular and boxy as it’s possible. That IG goes totally on mass scale not looking on design.
Dimensions are almost identical as original ones- so no one will charge me of cheating. This how vehicle looks at the end of the work and it won’t change mutch (wheels just on blue tac).


Nie mam za bardzo pojęcia co dodać z tyłu, żeby nie wyglądało tak nudno. Potestuję jakieś kanistry/sprzęt/gaśnice no i oczywiście lampy pojazdu (z przodu też dojdą).

I have no idea what to add at the back, so it won’t look so boring. I’ll test some canister/fire extinguisher/stuff and of course lights (also on the front). Zastanawiałem się też czy nie wzbogacić burt pojazdu o jakieś schowki/wnęki, tu jest zdjęcie z próbną pokrywą jakiegoś luku ale chyba sobie odpuszczę, bo zbyt podoba mi się wygląd tych surowych płyt.

Also, I was thinking about adding some storage compartments/niche, here from sample of test cover, but probably I’ll quit this idea as I  love this rough armor plates. 

Myślę że efekt nitowanych płyt do wewnętrznej ramy udało mi się osiągnąć. Starałem się także zachować wymiary, więc obrys oraz wysokość pojazdu, oprócz tych ściętych trójkątów z przodu jest identyczny jak w wersji na gąskach. Myślę że dobrym pomysłem była też zamiana wieży, dzięki tej wielkiej pojazd jest tak paskudny że aż piękny :D . Oczywiście bronie Chimery na magnesie, oprócz przedniej w kadłubie- ta będzie na stałe.

I think that effect of riveted to interior frame plates was achieved. I was also trying to keep dimensions, so  ambit and height, except this cuted triangles in front, is identical as in tracked version. Swapping turret was also good idea, as thanks to this oversized vehicle is so ugly that beautiful :D . Of course Chimera’s weapons will be magnetized, except hull weapon- this will be glutted. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.