niedziela, 16 lipca 2017

Drop Chimera vol.1 - Getting fat

Witam ponownie! Nie wiem czy ten projekt jest najbardziej szalonym jaki sobie wymyśliłem, ale na pewno plasuje się w ich ścisłej czołówce, a już widzę że ilość solidnej, dodatkowej i niepotrzebnej roboty poszybuje przez sufit. Czy trzeba lepszej rekomendacji? 

Hello again! I don't know whether this project is the craziest so far, or is just at the top of their list. One thing I can be sure of is an amount of excess, not necessarily needed work. Can there be any better recommendation? 
Ku przypomnieniu 1- oto oryginalna Chimera Gwardii Imperialnej z zestawu producenta (zdjęcie pochodzi z witryny Games Workshop):

Reminder 1- that's the original Imperial Guard's Chimera, straight from manufacturer's kit (photo comes from Games Workshop webstore):


A to jest moja konwersja, opisana w szczegółach tutaj, a tutaj możecie znaleźć jej galerię końcową.

This is my conversion, described in details here and here you can find it's final gallery


Powyższy pojazd w 7 edycji wykorzystywałem praktycznie co grę- pakowałem do środka weteranów z plazmami, Chimerka jeździła strzelając, a ze środka na 3+ sypały się plazmy. Dostawali lepszy pancerz to i 4+ save od przegrzania plazmy.
Z tym obrazem w głowie, stwierdziłem że skoro się sprawdzają to chcę więcej takich pojazdów. Ale hola hola, po co robić jeszcze dwa razy to samo, skoro można to zrobić inaczej! 
Postanowiłem połączyć to z moim planowanym detachmentem Elyzjan (Eisenkern Stormtroopers od Dreamforge Games). Bo kto mi zabroni? Przecież we fluffie gwardyjskim wyraźnie pisze że łącznie regimentów gwardii jest czymś powszechnym. Niech więc będzie pancerna gwardia Nofiv Modar wspierana przez pseudo-Elysiańskich weteranów. A skoro Chimera "Elyzjańska", to musi pasować klimatem do lekkich pojazdów desantowych. Zakupiłem więc wcześniej prezentowane modele Airfixa. A Eisnekerni mieli robić za weteranów w carapace armorach. Ehh tyle marzeń stracić...

Vehicle You see above was used extensively (almost every single game), stuffed with plasma veterans with carapace armors. Chimera was happily driving around, sending 3+ plasma bolts from its back, with 4+ save from overheated plasma for veterans.
With this idyllic vision in mind, I've decided that I need more of them. But why should I simply copy-paste the same vehicle 2 times, when I can make a new one! So I decided to merge aforementioned idea with my planned Elysian detachment (Eisenkern Stormtroopers from Dreamforge Games). Because, why not? In IG's fluff there is clearly written that combining different regiments is something done absolutely regularly. So, let there be armored Nofiv Modar guard backed up by airborne pseudo-Elysian detachment. Thus, if Chimeras were supposed to be "Elysian", than they must fit general concept of light, mobile forces. With the Eisenkerns re-purposed as carapace-armor veterans. Ehhh, so much dreams ended with 8th edition...Na sam początek, pojazd podzieliłem na sekcje- trzymając się razem na gumkach recepturkach dadzą mi ogólne poczucie wielkości i wymiarów elementów, co powinno niezmiernie ułatwić mi pracę.

In the beginning, I divided the vehicle into sub-sections- assembled with rubber bands, they give me rough idea about dimensions, which will make my future job much easier. 


Pozwólcie jednak że najpierw ponarzekam na jakość modelu, żebyście wiedzieli przez co muszę przechodzić. Różnice w fakturze powierzchni są normą.

Let me first complain about the quality of this kit, so You'd better know what I have to deal with. Differences in surface finish are a norm.


To zdjęcie mówi samo za siebie. Belki powinny być razem, tymczasem już pomijając uszkodzenie jednej z nich nie miałyby opcji się zetknąć.

This pic speaks for itself. This two beams should be together. Even if one of them wouldn't be damaged, they would have no option to touch each other whatsoever. 


Reszta spasowania modelu wcale nie lepsza :(

Rest of the model is also well fitted :(


Zwróciłem również uwagę na podwozie. Nie miałem wielkich zastrzeżeń co do jakości, ale niestety będzie wymagało solidnego wzmocnienia, gdyż w obecnym stanie nie wygląda jakby miało wytrzymać lata tłuczenia po stołach do gry.

I've also noticed the suspension system. Suprisingly, it's quality was absolutely OK, however it will definitely need more reinforcements to withstand years of tabletop service.


Koniec końców, udało mi się wszystko poskładać razem. Cieszy mnie fakt iż wysokość pojazdu się zgadza (pamiętajcie o multilaserze na samej górze pojazdu!).

Finally, I was able to put everything together for the first time. I really like that the height is somewhat similar (remember about multilaser which will come on top). 


Kolejną dobrą wiadomością jest odpowiednia długość pojazdu. Niestety, już na pierwszy rzut oka widać że jest sporo za wąski w stosunku do wymiarów oryginału. Nie pozostaje więc nic innego jak ciąć...
O skali przedsięwzięcia powiedzą wymiary- Chimera ma około 77mm szerokości, Szakal 44. Znaczy że w środek muszę wcisnąć 33mm plasticardu!

Another good news is an appropriate length of the vehicle. Infortunately, it can be clearly seen that it's way too narrow. So, the only other option is an extensive cosmetic surgery. Saw and scalpel, anyone?
Let me tell You about she scale of this endeavor- original Chimera is about 77mm wide, Jackal only 44. This means that he has to be stuffed with 33mm of plasticard!


Tak dokładnie wyglądają stosunki szerokości:

This is what we are talking about:


A tyle pojazdu przybędzie:

This much more vehicle I'll get:Koła

Wheels


Niestety, jako że jest to model realnego pojazdu, koła również są w odpowiedniej skali, przez co wyglądają sensownie i rozsądnie.

Unfortunately, as this is an scale model of a real vehicle, its wheels are also in an appropriate scale, which make sense and them look reasonable.


Jak wszyscy wiemy, herezja taka jak logika i sens nie ma prawa rozprzestrzeniać się wśród sług Imperatora! 
Sprawdziłem koła Chimery, ale były za duże. Po co mieć łatwo w życiu, nie?

As we all know, there can be no place for such heresy among the Emperor servants! I've tested Chimera's wheels, but they were way too big :( . Yeah, life can't be easy, can it?


Zdecydowałem się więc wykorzystać oryginalne koła, ale podobnie jak pojazd poszerzyć je. Analogicznie- zostały rozcięte wszerz, a w środek wstawiony dodatkowy kawałek plasticardu (2mm).

Thus I've decided to use original wheels, but to widen them- similar as the vehicle's body. Accordingly, they were cut in halves and plasticard extender (2mm) glued in between them. 
Przymiarki:

Fitting:


Po dwóch szpachlowaniach i zapodkładowaniu efekt absolutnie mnie zadowala:

"A bit" of putty and two sandings later achieved effect is absolutely acceptable:


Siedzenia

Seats


Jak już pisałem, pojazd zostanie poszerzony o prawie połowę. Pozostawi to więc dużo wolnego miejsca w jego środku. Jeśli dołożymy do tego fakt, że ma przewozić 10 chłopaków...
FOTELE! Obrońcy imperium muszą przecież na czymś siedzieć w drodze na ich 5 minut chwały*! Znalazłem więc coś do złapania wymiarów...

*śmierć gwarantowana, chwalebność opcjonalna

As I have written above, vehicle will be widened by almost half. That will leave lots of free, empty surfaces inside. If you add to this that it's supposed to transport 10 guys...
SEATS! Defenders of the empire need to sit somewhere on their last road to glory*! I've found something to grab measurements from...

* death is guaranteed, glory is a non-guaranteed feature
Proces rozpocząłem zdjęciem wymiarów z tyłka gwardzisty.

I've started the process with taking measurements of the guardsman's butt.Następnie za pomocą szablonu nawierciłem w plasticardzie otwory, przez które przełożyłem rozprostowane spinacze:

With the help of template I've drilled some holes in plasticard pieces, through which straightened paperclips were pulled through:


Szybkie szlifowanie później:

Quick sanding later:


BUM! Eksplozja foteli.

BLAM! Explosion of seats.


Przymiarka:

Test fitting:Podsumowanie

Summary

Jak widać poniżej, wszystkie części zostały przecięte wzdłóż i poszerzone:

As presented below, every single sub-assembly was cut in half and extended:


Testowe przymiarki:

Test fitting:


Po tym jak wszystkie rozszerzenia zostały zakończone, przyszedł czas na upchanie Perfect Plastic Putty w każdą możliwą dziurę i rysę, a następnie piękne wyszlifowanie robótki. Opłaciło się- podkład później i nawet nie widać gdzie ciąłem piłą plastik :)

After parts extension was finished, I've used Perfect Plastic Putty to fill all the holes and scratches and sanded everything smooth. One primer later and You can't see where the saw the touched original parts!


Na sam koniec porównanie rozmiarów:

For the very end, size comparison:6 komentarzy:

 1. Czytając i oglądając ten wpis, czułem się, jakbym sam siedział przy tych modelach i je konwertował.. A nie robiłem tego! Tym sposobem zaoszczędziłem kilkanaście godzin życia :) Dziękuję, super robota!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. kilkanaście godzin pękło już kilkadziesiąt godzin temu :-P
   to się wydaje ale naprawdę dużo czasu na coś takiego schodzi. za to jak robisz drugi to idzie 30-40% szybciej, bo nie musisz się zastanawiać tylko ściągasz wymiary z pierwszego. tak jak z artyleriami miałem- pierwszą robiłem ponad miesiąc, drugą jak przysiadłem to niecałe 2 tygodnie i gotowa.

   Usuń
 2. Jak zwykle jestem pod wrażeniem, i czekam na efekt końcowy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dzięki, ale obawiam się że wszyscy chwilę poczekamy :(
   na razie nie potrafię znaleźć w 8 edycji zastosowania dla Chimer, więc projekt na razie odłożyłem do pudełka i czekam aż wrócą do łask.

   Usuń
 3. Kibicuje. Po zakończeniu będziesz miał kolejny unikatowy pojazd. :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dwa :-P przynajmniej na razie
   nauczyłem się robić w serii, bo nie dość że drugi składasz "na świerzo" i szybko idzie to jeszcze malujesz dwa na raz. a przeieżwiększa część malowania aerografem to czyszczenie i schnięcie farby.

   Usuń

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.