Saturday 14 May 2022

Thousand Sons warband

I always had a soft spot for Thousand Sons and wanted to paint them. Yes, I don't plan to actually play with them, just love how they look and feel, especially their characters.

Zawsze podobały mi się modele do Thousand Sons, jest w nich coś przygiągającego. Niektóre modele są wręcz obłędne, szczególnie ich bohaterowie.
Friday 8 October 2021

Oil rigs and their ships (Spartan Games)

Welcome to the first of my Dystopian Wars posts 😀. Back in the day, I liked this game so much that I bought ~8 boxes of minis for it. However, those are my first painted ones 😬


Monday 3 May 2021

Lictors (another 3D print)

 After the previously painted spore mines, I decided to continue my adventures with 3D prints. This time I did a nice tabletop of some three  Lictor alternatives (XXI century versions of his model).
Po poprzednim malowaniu min, zdecydowałem o kontynuowaniu mojej przygody z wydrukami 3D. Tym razem wpadły 3 XXI wieczne alternatywne modele do stareńkiego Lictora.Saturday 20 March 2021

Spore mines

Another batch painting - this time, everyone's favorite Tyranid spore mines 😁 Plus, and it's the second 3D print I worked with. 
Kolejny batch painting, tym razem ukochane przez wszystkich tyranidzkie miny. Zarazem, drugie modele 3D które malowałem.


Sunday 17 January 2021

Neuro/Zoan/Venom thropes


 Venomthropes, Zoanthtopes and their older brothers Neurothropes form the "medium size class" of Tyranids, sitting somewhere between small gants and larger hive tyrants/carnifexes. In 2020 I hadn't got any, so I decided to fix that before the year's end 😏
Venomthropy, Zonahthropy i Neurothropy to pierwsze ze "średniej" jaksy Tyranidów które pomalowałem do mojej armii. Większe niż gaunty, mniejsze niż Carnifexy i Hive Tyranty, taki idealnie poręczny rozmiar do 40k.

Sunday 18 October 2020

A bunch of heroes

Astra Militarum Imperial Guard is an army of weak units with many buffing characters with supporting synergies. Thus, it was totally logical that after dealing with 72 guardsman at once, their characters should also be batch painted. 
Gwardia Imperialna jest armią wielu paściarskich jednostek, które mają dostęp do wielu buffów pochodzących od różnych bohaterów specjalnych. Było więc dla mnie oczywistą oczywistością, że po pomalowaniu 72 gwardzistów na raz, dokładnie tak samo należy postąpić z ich bohaterami.


Saturday 29 August 2020

Digital Sentinels

Having finished painting my 72 guardsman, I was desperate to move to vehicles and anything that doesn't have heads, arms and legs. Sooooo, what have I choosen? Vehicles with legs, of course 😅

Po pomalowaniu 72 gwardzistów miałem serdecznie dość czegokolwiek co ma nogi, ręce i głowy. Co więc pomalować w następnej kolejności? Pfff, oczywiście że pojazdy z nogami 😅

Saturday 1 August 2020

Summer repainting action! / Letnia akcja malowania!


Let me tell you about a super dumb idea I had. Let's say you have so many projects and ideas, that you created excell spreadsheet to keep track of what you want to paint (and buy and paint). What you should do than? Well, starting an unnecessary, 3 month repainting project sounds perfect 😩
Opowiem wam dzisiaj o kompletnie idiotycznym pomyśle. No więc: pomyślcie że macie tyle idei w głowie, że robicie sobie listę w excellu żeby pamiętać co pomalować (i co kupić i pomalować). Co późnej powinniście zrobić? Tak, dokładnie, zacząć 3 miesiące przemalowywania grywalnych modeli 😩Tuesday 7 April 2020

40 Tyranid Warriors

Looks like I can't part my ways with painting hordes. Few shoppings here, few shoppings there and I had 40 Tyranid Warriors waiting to be painted 😅
Jak widać, nie do końca umiem uwolnić się od malowania hord. Parę zakupów tu, parę zakupów tam, wyszło 40 tyranid warriorów do pomalowania 😅Sunday 5 January 2020

Hive Tyrants (inc. Swarmlord)

Having done first of the big ones, it was a time to give my army some more HQ choices, in the form of two Hive Tyrants, one glued as Swarmlord.
Po skończeniu pierwszych dużych robaków, nadszedł czas na dodanie nieco slotów HQ do mojej armii, w formie dwóch Hive Tyrantów, z czego jeden sklejony jako Swarmlord.

Tuesday 31 December 2019

Carnifexes, first big bugs

Aaaaah, finally I got out of the sea of small bugs, and can start with the big, meaty ones😁. Learning from the previous batch painting experience, I jumped straight into 4 Carnifexes.
W końcu udało mi się uwolnić od morza małych robaków i zabrać się za ich większych braci😁. Bazując na poprzednim doświadczeniu z malowaniem seriami, złapałem się od razu za 4 Carnifexy.
Tuesday 19 November 2019

Brood and its Lord

Third batch of little spacebugs for my army (and let's hope, last one). It's funny, how I already painted 161 Tyranids and haven't played with them even once 😱
Trzecia partia kosmicznych robaczków do mojej armii. Miejmy nadzieję że ostatnia, teraz już mogę spokojnie malować duże. Kurde, pomalowałem już 161 tyranidów a nawet jeszcze ani razu nimi nie zagrałem 😱

Wednesday 11 September 2019

Termagants- the swarm grows

Second wave's incoming! Another 60 gaunts, this time shooty ones (in comparison to previously described, omnomnomy ones). Once again, batch painting is the king here. I'm actually amazed how cool the swarm starts looking like :) 
Druga fala nadciąga! Kolejnych 60 maluchów, tym razem strzelających (w porównaniu do poprzednich, jedynie jedzących). Ponownie batch painting przyspiesza prace. Sunday 4 August 2019

Hormagaunts, first little omnomnomers

Not so humble beginnings of my new army - a first wave of Tyranids invasion consisting of 60 hormagaunts. It took me only long months, with yet another relocation to yet another country, to finish the very first part of my new space bugs army :) 
Nie do końca skromne początki mojej nowej armii - pierwsza fala inwazji Tyranidów, składająca się z 60 hormagauntów. Zabrały tylko parenaście miesięcy (głównie z powodu przeprowadzki).

Thursday 22 November 2018

More guard; better guard

"Podmienię moim gwardzistom główki na jakieś fajniejsze", pomyślałem. 4 miesiące i 60 gwardzistów później, stwierdzam że mimo wszystko był to zarąbisty pomysł :D 
"Well, how about replacing my guardsman's heads for the cooler ones" I thought. 4 months and 60 guardsman later, I'm concluding that it was definitely worth it :D I'm absolutely okay with linking to my pics or posts, as long as you provide the source. I pay close atention to copyrights, but if you find copyrighted material on this blog, write to me and I'll remove it ASAP.
Linkowanie moich zdjęć czy postów jest absolutnie okej, tak długo jak zostanie podane ich źródło. Zwracam baczną uwagę na prawa autorskie, ale jeśli zauważysz na tym blogu materiał chroniony, napisz do mnie a zdejmę go jak najszybciej.