niedziela, 22 grudnia 2013

Panzerkampfwagen VI Tiger

Czołg którego ze względu na swoją rozpoznawalność prawdopodobnie nie potrzebuje opisu.
Powinno być więcej pigmentów i piachu na kołach i gąskach ale nie mogłem sobie na to pozwolić ze względu na to że są RUCHOME :)

Tank which probably doesn't need to be announced due to his recognizability.
There should me more dry pigments and sand on wheels and tracks but i couldn't make it as the tracks MOVES :)Preshading+ kolorek bazowy+rozjaśnienia+ kalki+ wash + rainmarksy+ pigmenty, jednym słowem wszystko co modelarze może sobie wymyśleć :)
Skala 1:48, producent: AFV Club.

Preshading+base colour+highlights+decals+wash+rainmarks+pigments, to sum up: everythink what modeler can imagine :)
Scale 1:48, producer: AFV Club.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.