niedziela, 5 stycznia 2020

Hive Tyrants (inc. Swarmlord)

Having done first of the big ones, it was a time to give my army some more HQ choices, in the form of two Hive Tyrants, one glued as Swarmlord.
Po skończeniu pierwszych dużych robaków, nadszedł czas na dodanie nieco slotów HQ do mojej armii, w formie dwóch Hive Tyrantów, z czego jeden sklejony jako Swarmlord.Let's start with the point of complaint, just to be done with it: carapaces (yup, again😩). They are glued from 6 parts, plus two rows of belly spikes. Let the amount of putty on the photo speak about their alignment.
Zacznijmy od narzekania, żeby mieć to szybko za sobą. Tak, znowu karapaksy😩. Te są klejone z 6 elementów + dwa rzędy kolców pod spodem. Ilość szlachlówki opisze ich spasowanie lepiej niż słowa.


Having said that, the carapace was the only problematic part of their models. Everything else was going so smooth (well, after removing thick mold lines) that I decided to make a small conversion. 
Originally, Bonesword in right hand, is paired with a whip in the left hand, as in the picture:
Na szczęście, to był jedyny problematyczny etap w ich sklejaniu. Pozostałe (poza oczyszczaniem z grubych nadlewek) były szybkie i w miare przyjemne, na tyle że pokusiłem się o małą konwersję. Oryginalnie, Bonesword jest sparowany z biczem, jak na zdjęciu poniżej:


I didn't like the look of it, so I chopped off one of the sabre arms, and replaced its blade with a Bonesword's. I was worried about such long and thin element, so I reinforced the joint with metal pin inside. Honestly, now I think this wasn't necessary, plastic glue should be enough by itself.
Bit of putty and voila, Boneswords dual wielding 😀
Nie podoba mi się jego wygląd, więc obciąłem szablę z jednego z dodatkowych ramion, zastępując ją ostrzem Bonesworda. Bałem się o wytrzymałość tak małego połączenia tak dużego elementu, więc wstawiłem do środka metalowy pin ze spinacza. Wydaje mi się że niepotrzebnie, klej do plastiku chyba by wystarczył.
Odrobina szpachlówki i voila, Boneswordy w obu łapach 😀


Quick check of "what looks better" with a dakka hands of the second bug:
Szybkie sprawdzenie "co wygląda lepiej" ze strzeleckimi rączkami drugiego modelu:


And, well, all that was left was to paint them 😅
Po czym pozostało jedynie modele pomalować 😅2 komentarze:

I'm absolutely okay with linking to my pics or posts, as long as you provide the source. I pay close atention to copyrights, but if you find copyrighted material on this blog, write to me and I'll remove it ASAP.
Linkowanie moich zdjęć czy postów jest absolutnie okej, tak długo jak zostanie podane ich źródło. Zwracam baczną uwagę na prawa autorskie, ale jeśli zauważysz na tym blogu materiał chroniony, napisz do mnie a zdejmę go jak najszybciej.