poniedziałek, 26 października 2015

Nowa czapeczka nowego Lemana vol.2 / New Leman's new cap vol.2

Witajcie ponownie!  W tym odcinku- zamknięcie tylnej części pierwszego prototypu wieży.
Hello again! In this episode- closing the back part of first turret prototype.
Spis treści przygód dzielnych wież:
Table of turreting contents: 

Nowa czapeczka nowego Lemana/ New Leman's new cap
Nowa czapeczka nowego Lemana vol.4 / New Leman's new cap vol.4
Nowa czapeczka nowego Lemana FINAŁ! / New Leman's new cap FINAL!


Niestety życie lubi płatać figle i chociaż prace zakończyłem ponad półtora miesiąca temu, dopiero teraz mogę je prawidłowo opisać.
Unfortunately live just loves making tricks to you- although I finished this work about 1,5 month ago, I jut hadn't got time to describe them.

Poprzedni wpis zakończył się zdjęciami gotowego przodu wieży:
Previous part of Leman's adventures finished with photo of front part:


Projektując wieżę nie kierowałem się jakimiś specjalnymi założeniami- chciałem aby finalny widok był konstrukcją lekko i przyjemnie wyglądającą, oraz mającą bojowy sens- pochylone/załamane płyty pancerza.
Dodatkowo ograniczał mnie jeden warunek: musiałem po ukończeniu mieć wystarczająco miejsca na umieszczenie włazu dowódcy.

During turret's design process I had't got anything particular in mind- I just wanted final construction not to be bulky and bricklike, I wanted it to have combat sense- by adding angled armor plating.
I had only one restriction- after finishing it I needed to have enough space to fit commander's cupola.

Zdecydowałem się więc na wypuszczenie tyłu wieży poza obrys jej podstawy, aby z tyłu wyglądała choć nieco mniej bryłowato jak z przodu.
I decided to hang back of the turret far behind turret platform. I was hoping it'll give it a bit "lighter" appear.


Następnie przyszedł czas na projektowanie załamań bocznego pancerza. Nawet nie przypuszczacie ile kombinowania i obliczeń weszło w ten jeden trójkątny kawałeczek.
Next it was time to design side armor angling. You can't even imagine how many fitting and math calculations were put into this triangular piece.


Dalej poszło już z górki- mając punkt odniesienia wystarczało wymierzyć odcinki, powycinać je i poprzyklejać na swoje miejsca.
The rest was easy- having this one point all I had to do was just to measure sections, cut and glue them in place.

Tutaj dolne płyty na swoich miejscach:
Here lower glaces on their positions:A tak prezentują się przyklejone na swoje miejsce górne. Myślę że nie wyszło tak strasznie :) 
And that's how upper ones presents. After all, they don't look so bad :)


Rzut boczny:
Side view: 


To samo zdjęcie w normalnym świetle. Jak już pisałem, mam problem z robieniem zdjęć- biały plasticard mocno odbija światło, podczas gdy kadłub jest ciemny i aparat głupieje.
The same photo in normal light conditions. As I've written before, I have problem with snapping photos- white styrene reflects lots of light when hull is rather dark, and my camera goes crazy :(


Zadziwiające jak często jestem pytany akurat o temat wzmacniania konstrukcji. Po raz kolejny- wszystkie połączenia płyt są podklejone paskami plasticardu, każde połączenie pod kątem prostym dodatkowo wzmocnione trójkątem, a każda większa powierzchnia płaska ma przyklejony pod spodem "dźwigar"- prosty, 3-5mm wysoki kawałek plasticardu który ją usztywnia (tutaj przyklejony na środku podstawy wieży, pod górną płytą jeszcze nie przyklejony).

It's almost amazing how often am I being asked about reinforcing your constructions. Once again- every single joint is supported by small sytrene pillar, every 90deg angle has small triangle glued underneath it, and every single large, flat surface has stiffening bar glued under it (visible on turret floor, not yet glued under top plates).Druga strona była wykonana dokładnie tak samo- najpierw punkt odniesienia, potem zaklejenie dołu, wzmocnienia i zaklejenie góry konstrukcji. Oszczędziłem wam więc oglądania kolejnych takich samych zdjęć :P
Second side was build exactly in the same way- first grabbing one point, than covering bottom part, reinforcing construction and finally gluing top plates.

A oto gotowa wieża przed szpachlowaniem:
And here we have fully built turret before meeting with putty:1 komentarz:

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.