niedziela, 7 grudnia 2014

HWK-290: Engines/Silniki

Witajcie- krótko zwięźle jednym zdjęciem jak dzięki zastosowaniu niebieskiej i białej farby udało mi się poprawić żywot mojego hołka :)
Greetings- quickly one photo how thanks to blue and white paints I managed to improve mine HWK's life ;)
2 komentarze:

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.