piątek, 10 stycznia 2014

Templates

Parę zdjęć templatów, myślę że wyszły dość fajnie. Zostały przeze mnie jedynie pomalowane farbkami (prosta technika- wypełniamy zagłębienia białą farbą akrylową, nadmiar ściągamy ręcznikami papierowymi i zostawiamy do wyschnięcia).

Some pictures of my templates, I think they are quite nice. They were only painted (simple technique- fill recess with white paint, wipe away excess and leave to dry).
Zapłaciłem za nie 35zł w firmie Gem Cat Design  która prawdopodobnie już nie działa (brak kontaktu, proszę do mnie napisać to podam ich maila). Muszę szczerze przyznać że zarówno strona techniczna (wypalenie bez przepaleń, niemalże idealne wymiary-odchylania mniejsze niż 1mm) jak i obsługa klienta jest bez zarzutu. 

I pay for thm 35 PLN in Gm Cat Design company, which probably no longer exists (no contact, write to me and I'll give you their mail). I must admit that both technical side (no burned through, ideal dimensions- aberration smaller than 1mm) and client support are on high level. 1 komentarz:

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.