środa, 1 stycznia 2014

Rhino MK1- only conversion

3 sztuki Rhino MK1, które dotarły do mnie w częściach, częściowo zmyte, porozwalane i w stanie bardzo, bardzo oraz BAAARDZO agonalnym. Zrobione zgodnie z życzeniem i wskazówkami klienta (łącznie z grubościami i długościami), więc pomysł jest absolutnie nie mój.

Jeden miał być 100% rhino, drugi ma wymienny górny właz służąc jako rhino/razorback, a ostatni nie ma przodu oraz bocznych włazów ponieważ będzie miał doklejony przód od vindykatora.


3x MK1 Rhino, which i have received in parts, paint partly removed, damaged and in advanced, advanced and ADVANCED agony. Done exactly along customer's specification (including thicknesses and lengths), so the idea is absolutely not mine.

One was supposed to be 100% Rhino, second has changeable upper hatch serving as Rhino/Razorback, while last has no front and side hatches because it'll have vindicator's front stick.

Tak zaczynały:

How they started:
Głęboka agonia:


Deep agony:
Tutaj pojazd 1 który zacząłem parę dni wcześniej, w trakcie roboty przed nitowaniem:


Vehicle 1 which I started few days earlier, during riveting work:
Zrobione boczki:

Sides done:

Pojazd pierwszy (rhino) gotowy w całej swojej krasie:

Vehicle 1 (Rhino) ready in it's whole beauty:

Wyskakujący desant który najwyraźniej pomylił epoki:

Assault guardsman :P
Oraz garaż gotowych pojazdów (spięte gumką ponieważ jeszcze nie przyklejałem boków w celu łatwości malowania, malować już nie będę ja).
Na przód, górne włazy oraz tył transporterów będą przyklejone insygnia zakonu, a vindek będzie miał dorobioną górną płytę, coby nie była taka płaska.

And garage of ready vehicles (held by rubber, sides are not glued to facilitate painting job, painting will be done by client).
On front, upper hatches and transporter's backs chapter's insignia will be glued, and vindicator will have upper plate done (it won't be so flat). Po zrobieniu tych zdjęć nity były jeszcze dopieszczane gąbką szlifierską, więc nie są takie kanciaste.

After taking this photos rivets were corrected with abrasive sponge, they aren't so angular.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.