piątek, 10 stycznia 2014

Myśliwce/Fighters

Tym razem coś zgoła innego- parę tygodni temu wkręciłem się w X-Wing Miniatures Game (i skutecznie odciąga mnie ona od czterdziestki :D ). Pomyślałem że parę elementów można zrobić inaczej, parę przerobić i wyszły takie cuda jak poniżej. 
Jeśli istnieją ludzie którzy w życiu na oczy nie widzieli statków z gwiezdnych wojen (srsly?) to odsyłam do google grafika w celu pooglądania oryginałów.

And now for something completely different – a few weeks ago I've started playing X-Wing Miniatures Game and it successfully prevents me from playing WH40k since. I thought that some elements could be made differently, few could be converted and the results can be seen below.
If you haven't seen the ships form Star Wars (srsly?) then I encourage you to check them on Google 
Images.


Wybierając schemat kolorystyczny wiedziałem że chcę: 
a) mieć jasny błyszczący metal, wszak w kosmosie nie ma tlenu który by go skorodował 
b) mieć czerwone wstawki- bo dlaczego by nie :D 
c) na szaro chciałem mieć wszystkie "urządzenia" czy przewody. 
Schematu absolutnie nie testowałem wcześniej, więc nie wiedziałem jak to będzie wyglądać.  Tym niemniej efekt końcowy jest bliski temu o co mi chodziło :)

When choosing the color scheme I knew that I want to have:
a) bright shiny metal since in space there is nothing that could have corroded it
b) red details on ships – because why not?
c) all equipment and devices painted gray
I haven't used this color scheme earlier so I had no idea how it would look, however, the final result 
is very close to what I had in mind.


Samo malowanie było tragiczne, głównie dlatego że powierzchnia już fabrycznie jest różna i nierówna (albo niejednorodnie nierówna :/ ) co powodowało że metalik wyciągał wszystkie te szczegóły. Na szczęście udało mi się to zalać czarnym washem.

The painting itself was an ordeal since the surface of the model was different on each part of the ship, 
which is visible when covered with metallic paint. Fortunately, I was able to hide it with black wash.Jak zaczynały:
How they looked at the beginning:Zdjęcia rodzinne:
Family Photos:
X-wing:
Odciąłem lasery bo każdy miałem krzywo przyklejony, i przekleiłem je na krawędzie skrzydeł (wiem że by się nie domknęły ale tak wygląda lepiej). Dodatkowo obciąłem oryginalne "lufy" i zastąpiłem je krótszymi metalowymi pinami, dzięki czemu nie są powyginane jak igły świątecznej choinki :D

I've cut off the lasers, because each and every one was glued in different position, and glued them on 
the edges of the wings (I know they won't close because of that, but it looks better). I've also cut the 
stock barrels and replaced them with shorter metal pins and now they aren't bent like Christmas tree's 
needles.

B-wing
Poza zmianą orientacji lotu na poziomy (kabinka i patyczek) większych zmian brak.

Except for the change of flight orientation from vertical to horizontal (cockpit and flying stand) there 
are no major changes.


Y-wing
Skurczył się w praniu  :D
Shrunk during washing :D

Lista użytych farb:
Podkład Mr. Surfacer 1200, Mr.Metal Color 218, Vallejo Model Color Gris Basalto, Vallejo Game Color Gory Red, Hobby Color H20 (akrylowy lakier matowy).

List of paints used:
Undercoat Mr. Surfacer 1200, Mr. Metal Colour 218, Vallejo Model Colour Gris Basalto, Vallejo 
Game Colour Gory Red, Hobby Colour H20 (mat acrylic varnish).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.