poniedziałek, 23 grudnia 2013

Teoria washy/Theory of washes

Trochę teorii: 
Shade firmy Games Workshop to nie do końca wash. Oba środki mają w gruncie rzeczy inny cel. Wash nie ma na celu przyspieszenia malowania
Jego celem jest podkreślenie zakamarków modelu oraz nitów, łączenia blach, deszczownic itp. jest zazwyczaj częścią weatheringu, wraz z śladami deszczu,rdzy,pyłu, błota. Nie jest sposobem na turbo malowanie, od tego jest jedna farbka koloru bazowego+shade.

A bit of theory:

Shade from Games Workshop company in fact, isn’t a wash. Both mediums has different purpose. Wash is not a way for speedpainting.
Its aim is to make all recesses, rivets, plates joints etc. more visible. Usually it’s part of weathering, along with rainmarks, rust, dust, mud. It isn’t a way for turbopainting, for this you need one layer of base color+shade.

Mój przepis:
Ja preferuję washe olejne- niosą więcej pigmentu, lepiej płyną i łatwiej się wycierają od washy wodnych. Jako medium używam White Spirit od AK- warto wydać więcej na tę buteleczkę, środek jest kapitalny a jeśli nie używamy go do mycia pędzli to starcza na bardzo długo.

Mine recipe:
Personally I prefer oil washes- they carry more pigment, has better flow and it’s easier to clean them than acrylic ones. As a medium I use AK’s White Spirit- it’s worth buying one more expensive bottle, as its content is great and if not used to clean brushes lasts long.Niewiele produktów MIG'a używam w swoim warsztacie, ale z pewnością ich farby 502 Abteilung (niem. batalion) są bezsprzecznie najlepszymi do modelarskich celów jakie miałem w rękach. Mają odpowiedni dobór kolorów i ziarnistości pigmentów, połączony z trwałością.
Uwaga na ich czarny- jest dość mocno skoncentrowany i zazwyczaj daję go zbyt dużo.

There isn’t much MIG’s products in my workshop, but absolutely their 502 Abteilung (ger. battalion) paints are one of the best for modeling purposes from ones I had in my hands. They have appropriate color variety and pigment gradation, together with durability.
Be careful with their BLACK paint- it’s very efficient (condensated) and I usually put too much of it.


Nakładanie i zbieranie nadmiaru:
Pod spód należy zastosować lakier błyszczący. Dzięki któremu wash będzie lepiej płynął we wszystkie zakamarki i nie będzie problemów z zbieraniem jego nadmiaru. 
Jednak aby było to możliwe, wash nie może być oparty na tej samej bazie co farba pod nim, ani tym bardziej nie może jej rozpuszczać. Inaczej podczas tarcia pędzlem/patyczkiem zaczniemy ścierać spodnią warstwę farby.
Jak temu zapobiec? Farbę należy pokryć lakierem bezbarwnym opartym na przeciwnej hydrofobowo bazie niż wash: 
a) jeśli używamy washy akrylowych (np. rozcieńczone Shady od GW) stosujemy lakier emaliowy, np. humbrol. 
b) jeśli używamy washy olejnych pokrywamy farbę pod spodem lakierem akrylowym- ja używam i polecam produkt Gunze:


Applying and cleaning excess:
As a base for wash there should be colorless lacquer applied. Thanks this, wash will flow better into all of model’s recesses and there will be no problems with collecting it’s excess.
But for it to be possible, wash cannot have the same base as paint underneath it, nor it can dissolve it. Otherwise during rubbing it’s excess basic color will be stripped off.
How to prevent it? Paint must be covered with colorless lacquer based on opposed hydrophobic base:
a) if using acrylic washes (for example diluted GW’s Shades) lacquer beneath it must be enamel (like humbrol),

b) if using enamel  washes lacquer beneath it must be acrylic- I use and recommend Gunze’s product:Do zbierania nadmiaru używam pałeczek do uszu (zostawiają włosy na modelu) oraz pędzla zwilżonego samym White Spirit'em.

To collect excess I use cotton ear sticks (they leave fibers on model) or clean brush moisture with White Spirit.Ostatnią rzeczą o której chciałbym wspomnieć jest opcja budżetowa, dla początkujących którzy nie chcą od razu pakować się w drogie środki (wszak sam uczyłem się na chińskich farbkach):
a) zamiast White Spirit dobrze będzie się sprawdzać (tylko zbyt szybko parować) benzyna do napełniania zapalniczek. NIE używaj tańszej terpentyny gdyż zjada farby pod spodem.
b) do tego nadadzą się dowolne tanie farby olejne, najlepiej kupićzestaw paru kolorów- koniecznie czarny, biały, jakiś rdzawy (ciemnopomarańczowy), jasnobrązowy i jasnozielony.

The last, but not the least think I want to mention is budget option, for those who doesn't want to buy all this expensive stuff at the beginning (I was learning myself firstly on cheap Chinese pants):  
a) instead of White Spirit it's ok to use lighter liquid (special type of light benzine), but it evaporates too fast. Do NOT use terpentine, as it will eat the paint beneath it.
b) any cheap, Chinese oil paints will be enough: colors you will probably need are as following: black, white, light rust (dark orange), light brown and light green.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.