niedziela, 19 kwietnia 2015

Remake piechoty! /Infantry remake!


Witajcie po dłuższej przerwie spowodowanej powodami :P
Brak czasu i niechęć do kończenia Jagody tak dały mi się we znaki że musiałem wręcz zmusić się do zrobienia czegokolwiek. Padło więc na projekt (lub projekty?) który/e od dawna chodził mi po głowie, a mianowicie- ogarnięcie mojej piechoty po tylu miesiącach grania.

Welcome after longer pause caused by reasons :P
Lack of time and unwillingness to complete Jagdpanzer annoyed me so much, that I had to almost force myself to do anything. So, I've chosen a project (or projects?) which  came to my mind quite a while ago- to take care of mine infantry.

Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.