czwartek, 11 września 2014

Master of Ordnance- quick conversion

Witam ponownie. Tym razem chciałem zaprezentować mojego robionego na szybko Oficera artylerii. W zasadzie "zaprezentować" to za dużo powiedziane- bardziej chciałem pokazać że blog nie umarł, po prostu ostatnio nie mam czasu usiąść i zabrać się za kolejny projekt.

Welcome again. This time I'd like to present you quickly made Master of Ordnance. In fact, "present" is said too much- I'd rather want to show that blog is not dead, I just don't have enough time to take mine next project.


Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.