środa, 18 czerwca 2014

Sd.Kfz. 250/9 1:35 Tamiya

Cześć! Tym razem mój wewnętrzny modelarz powiedział dosyć, w związku z tym w ramach "odpoczynku" od Warhammera postanowiłem zrobić prawdziwy MODEL realnego, istniejącego pojazdu. Dodatkowo przyświecał mi drugi, ambitniejszy cel: chciałem w końcu mieć model pod którym nie będę wstydził się podpisać własnym imieniem i nazwiskiem :)
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi i poprawki, aby następne były jeszcze lepsze!

Hi! This time mine "internal modeler" said "staph", and as a pause from Warhammer stuff I forced myself to build MODEL of real, existing vehicle. Moreover, there was second, more ambitious aim: to finally have a model on which I Wouldn't be ashamed to sign my name and surname :)
Also, I will be very grateful for any suggestions and comments, so mine next models will be better and better :)


poniedziałek, 2 czerwca 2014

Aegis defence lane + Quad gun

W dzisiejszej odsłonie robótka denerwująca, monotonna i nie do końca udana. Zapraszam :)    In today's showcase annoying, monotonous and not quite successful job. Welcome :)


Będę wdzięczny za linkowanie moich zdjęć czy postów, o ile zostanie podany link do źródła.
Wszystkie grafiki zostały użyte w celach reklamowych lub poglądowych, nie czerpię dochodów z ich wykorzystania. Jeśli nie chcesz aby twoja grafika tu była, napisz do mnie.

It'll be great if you link mine pictures or posts, as long as you provide link to source.
All graphics are used for advertising, educational or demonstrative purposes and I do not have any financial profit from using them. If you don't want your graphics to be here, write to me and I will remove it asap.